Rok 2011

W roku 2011 wzięliśmy udzial w:

 • Przekazaniu Sztandaru ciechanowskiemu oddziałowi Związku Piłsudczyków
 • Mszy patriotycznej w Malużynie
 • Mszy patriotycznej w Kraszewie
 • Narodowym Święcie Niepodległości
 • Szarży Arcelińskiej 1920
 • Budowie umocnień, pola bitwy oraz samej rekonstrukcji Bitwa pod Mławą 1939
 • Borkowie 1920-2011
 • XXIII Zjezdzie Kawalerii IIRP w Grudziądzu
 • Ossowie 2011
 • Bolimowie 2011
 • Konwencie Gier Strategicznych Grenadier 2011
 • XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zostało to również opisane w sprawozdaniu merytorycznym przyjętym na początku roku 2012 o poniższej treści:

Siedziba mieści się w Łysakowie 19, 06-460 Grudusk, stowarzyszenie widnieje pod numerem KRS  0000384839, posiada NIP 566-200-78-25, numer REGON  144322373 oraz konto bankowe.

   W roku 2011 Stowarzyszenie przyjęło pięciu nowych członków zgodnie z protokołem zebrania zarządu z dnia 25.09.2011  tj. Jakuba Sawulskiego, Piotra Bucholskiego, Kamila Dzwonkowskiego, Patrycję Sikorę, Pawła Serwana. Obecnie Stowarzyszenie liczy 20 członków. W dniu 21.11.2011 zarząd zebrał się w celu omówienia i przegłosowania uchwały o utworzeniu sekcji kolekcjonerskiej.

Celami statutowymi są:

1)      Upowszechnianie tradycji 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy

2)      Krzewienie obronności

3)      Propagowanie zasad i idei patriotycznych na terenie całego kraju

4)      Ochrona praw i interesów swoich członków i reprezentowanie ich wobec władz

W roku 2011 zgodnie z przyjętym statutem udało nam się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

1)     Narodowy Dzień Pamięci ‘Żołnierzy Wyklętych’

2)     IV Warszawski Konwent Gier Strategicznych ‘GRENADIER’

3)     II Rekonstrukcja bitwy pod Bolimowem

4)     Piknik Militarny- Chojnowo

5)     Święto Pułkowe 79pp

6)     Rekonstrukcja bitwy pod Ossowem

7)     Rekonstrukcja bitwy w Grudziądzu

8)     Rekonstrukcja bitwy w Borkowie

9)     Rekonstrukcja bitwy pod Mławą

10) Rocznica wybuchu II wojny światowej

11) Szarża Arcelińska

12) Msza patriotyczna w Kraszewie i Malużynie

13) Święto Odzyskania Niepodległości

14)  Święto Piłsudczyków

15) Udział w filmie ‘Hans Klos- Stawka większa niż śmierć’

16) Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

 

   Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe we współdziałaniu z władzami

samorządowymi i instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi, opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich .

 

   Przychody Stowarzyszenia to przychody z działalności statutowej są to m. in. darowizny, składki członkowskie, dotacje, na dzień dzisiejszy udało nam się pozyskać dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w wysokości 2850zł z tych pieniędzy zakupiliśmy trzy płaszcze dla członków Stowarzyszenia, dnia 13.12.2011 została sporządzona umowa użyczenia miedzy Starostwem Powiatowym w Ciechanowie, a Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej, otrzymaliśmy darowiznę od Pana Jana Golca w wysokości 800zł, na naszym koncie znajduje się także 200zł z rocznych składek członkowskich. W dalszym ciągu poszukujemy kolejnych sponsorów na dofinansowanie.  Koszty jakie ponosi Stowarzyszenie to prowadzenie konta bankowego w wysokości 15zł miesięcznie.

  Koszty osobowe ponosi każdy z członków m.in. na zakup elementów umundurowania i wyposażenia indywidualnego żołnierza. Nie zatrudniamy osób na etatach, nie posiadamy lokat bankowych, obligacji, nieruchomości, nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie mamy zobowiązań wobec ZUSu.

  W roku 2012 planujemy zorganizowanie widowiska historycznego- Sarnowa Góra 1920, jesteśmy na etapie rozmów z władzami gminy Sońsk nad realizacją tego przedsięwzięcia, współorganizujemy rekonstrukcję Bitwy pod Mławą, w dniu Święta Pułkowego w miejscowości Szydłowo mamy zamiar zorganizować piknik militarny i oddać hołd żołnierzom 79p.p. zaczęliśmy budowę repliki ciężkiego karabinu maszynowego Browning wz.30, nie zapominamy także o innych ważnych dla nas świętach patriotycznych w których chcemy wziąć udział.

     Tak w skrócie przedstawiają się sprawy z działalności Stowarzyszenia. Kończąc to wystąpienie Zarząd stwierdza, że zawsze na czołowym miejscu będzie stawiał dobro członków Stowarzyszenia.

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.Współpracują z nami

Losowe zdjęcie

Facebook

Husaria przed pałac