Rok 2011

W roku 2011 wzięliśmy udzial w:

 • Przekazaniu Sztandaru ciechanowskiemu oddziałowi Związku Piłsudczyków
 • Mszy patriotycznej w Malużynie
 • Mszy patriotycznej w Kraszewie
 • Narodowym Święcie Niepodległości
 • Szarży Arcelińskiej 1920
 • Budowie umocnień, pola bitwy oraz samej rekonstrukcji Bitwa pod Mławą 1939
 • Borkowie 1920-2011
 • XXIII Zjezdzie Kawalerii IIRP w Grudziądzu
 • Ossowie 2011
 • Bolimowie 2011
 • Konwencie Gier Strategicznych Grenadier 2011
 • XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zostało to również opisane w sprawozdaniu merytorycznym przyjętym na początku roku 2012 o poniższej treści:

Siedziba mieści się w Łysakowie 19, 06-460 Grudusk, stowarzyszenie widnieje pod numerem KRS  0000384839, posiada NIP 566-200-78-25, numer REGON  144322373 oraz konto bankowe.

   W roku 2011 Stowarzyszenie przyjęło pięciu nowych członków zgodnie z protokołem zebrania zarządu z dnia 25.09.2011  tj. Jakuba Sawulskiego, Piotra Bucholskiego, Kamila Dzwonkowskiego, Patrycję Sikorę, Pawła Serwana. Obecnie Stowarzyszenie liczy 20 członków. W dniu 21.11.2011 zarząd zebrał się w celu omówienia i przegłosowania uchwały o utworzeniu sekcji kolekcjonerskiej.

Celami statutowymi są:

1)      Upowszechnianie tradycji 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy

2)      Krzewienie obronności

3)      Propagowanie zasad i idei patriotycznych na terenie całego kraju

4)      Ochrona praw i interesów swoich członków i reprezentowanie ich wobec władz

W roku 2011 zgodnie z przyjętym statutem udało nam się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

1)     Narodowy Dzień Pamięci ‘Żołnierzy Wyklętych’

2)     IV Warszawski Konwent Gier Strategicznych ‘GRENADIER’

3)     II Rekonstrukcja bitwy pod Bolimowem

4)     Piknik Militarny- Chojnowo

5)     Święto Pułkowe 79pp

6)     Rekonstrukcja bitwy pod Ossowem

7)     Rekonstrukcja bitwy w Grudziądzu

8)     Rekonstrukcja bitwy w Borkowie

9)     Rekonstrukcja bitwy pod Mławą

10) Rocznica wybuchu II wojny światowej

11) Szarża Arcelińska

12) Msza patriotyczna w Kraszewie i Malużynie

13) Święto Odzyskania Niepodległości

14)  Święto Piłsudczyków

15) Udział w filmie ‘Hans Klos- Stawka większa niż śmierć’

16) Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

 

   Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe we współdziałaniu z władzami

samorządowymi i instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi, opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich .

 

   Przychody Stowarzyszenia to przychody z działalności statutowej są to m. in. darowizny, składki członkowskie, dotacje, na dzień dzisiejszy udało nam się pozyskać dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w wysokości 2850zł z tych pieniędzy zakupiliśmy trzy płaszcze dla członków Stowarzyszenia, dnia 13.12.2011 została sporządzona umowa użyczenia miedzy Starostwem Powiatowym w Ciechanowie, a Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej, otrzymaliśmy darowiznę od Pana Jana Golca w wysokości 800zł, na naszym koncie znajduje się także 200zł z rocznych składek członkowskich. W dalszym ciągu poszukujemy kolejnych sponsorów na dofinansowanie.  Koszty jakie ponosi Stowarzyszenie to prowadzenie konta bankowego w wysokości 15zł miesięcznie.

  Koszty osobowe ponosi każdy z członków m.in. na zakup elementów umundurowania i wyposażenia indywidualnego żołnierza. Nie zatrudniamy osób na etatach, nie posiadamy lokat bankowych, obligacji, nieruchomości, nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie mamy zobowiązań wobec ZUSu.

  W roku 2012 planujemy zorganizowanie widowiska historycznego- Sarnowa Góra 1920, jesteśmy na etapie rozmów z władzami gminy Sońsk nad realizacją tego przedsięwzięcia, współorganizujemy rekonstrukcję Bitwy pod Mławą, w dniu Święta Pułkowego w miejscowości Szydłowo mamy zamiar zorganizować piknik militarny i oddać hołd żołnierzom 79p.p. zaczęliśmy budowę repliki ciężkiego karabinu maszynowego Browning wz.30, nie zapominamy także o innych ważnych dla nas świętach patriotycznych w których chcemy wziąć udział.

     Tak w skrócie przedstawiają się sprawy z działalności Stowarzyszenia. Kończąc to wystąpienie Zarząd stwierdza, że zawsze na czołowym miejscu będzie stawiał dobro członków Stowarzyszenia.

Działalność grupy

Połączyła nas wspólna pasja do historii i ziemi na której żyjemy, pracujemy i mieszkamy.
Istniejemy jako grupa od 11 czerwca 2008 roku, więc jesteśmy dosć młodą grupą.
W tym czasie zdążyliśmy wziąć udział już w kilku rekonstrukcjach z których rekonstrukcja bitwy pod Mławą jest dla nas najważniejsza.
Kultywujemy tradycje pułku z 20 DP choć historia pozostałych jednostek nie jest nam obca.
Z przyjemnością nawiążemy współpracę z wszystkimi którym historia ziem na których działamy jest bliska i nietylko.

W roku 2012 wzięliśmy udział w:

 • Obchodach 67 rocznicy wyzwolenia Ciechanowa-17 styczeń
 • Obchodach 67 rocznicy wyzwolenia Mławy-15 styczeń
 • XX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy-8 styczeń
 • Zorganizowaniu obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Ciechanowie-29 luty
 • Zorganizowaniu Inscenizacji odbicia więźniów UBP w Mławie-2 marca
 • Pikniku Militarnym w Wyszkowie-21 marca
 • Święcie 11 pułku Ułanów Legionowych-22 kwietnia
 • IV Rekonstrukcji Historycznej Bzura-Rawka 1915 w Tułowicach-18 maja
 • VII Warszawskim Konwencie Gier Strategicznych Grenadier-25 i 26 maja
 • I Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Ciechanowie-8 czerwca
 • Pikniku Rodzinnym w Szkole Podstawowej w Humięcinie-22 czerwca
 • Rekonstrukcji Obrony Pozycji Przasnyskiej w Chojnowie-15 lipca
 • Święcie pułkowym 79 pułku piechoty-29 lipca
 • Pikniku trzeźwości w Grudusku-5 sierpnia
 • Rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej w Ossowie-15 sierpnia
 • Zorganizowaniu, budowie umocnień, pola bitwy oraz samej rekonstrukcji Sarnowa Góra 1920-18 sierpnia
 • II Szarży Arcelińskiej 1920-19 sierpnia
 • Rekonstrukcji 1920 w Borkowie-25 sierpnia
 • Nalocie Bombowym na Mławę-31 sierpnia
 • Budowie umocnień, pola bitwy oraz samej rekonstrukcji Bitwa pod Mławą 1939-1 września
 • Rekonstrukcji "Obronić Miasto" w Sochaczewie-15 września
 • Rekonstrukcji Bitwy pod Łomiankami-22 września

Jak zostać jednym z nas?

Każdy z nas jest ochotnikiem i z tego też powodu kryteria wstąpienia do nas okresla poprostu rzeczywistość. Jest to hobby które kosztuje ( jak kazde hobby)

 Koszty:

Dlatego też samodzielnie musi się wyposażyć w indywidualne umundurowanie i wyposażenie. Jest ono opisane w bocznej podzakładce : niezbedne wyposażenie i umundurowanie.

Uczestnictwo: Brak umundurowania nie wyklucza udziału w początkowym okresie działności z czynnego udziału w rekonstrukcjach, gdyż warto jest pojechac z nami i zobaczyć i cos przeżyc fajnego. Czesto nowym członkom w początkowym okresie działalności pożyczamy nadwyzki naszego sprzętu.

 Obowiązki: Oprócz rekonstrukcji sa świeta narodowe, miejsca pamieci i inne akcje w których uczestniczymy. Brak udziału w nich bez usprawiedliwienia skreśla daną osobe z naszej listy i serc.

Aby zostać członkiem stowarzyszenia sklada się deklarację członkowską w której dana osoba musi miec poręczenie dwóch członków stowarzyszenia.

Deklaracji nie składamy odrazu lecz po swoim wewnetrznym przekonaniu że tego chcemy i podoba nam sie to.

Zasady pracy: Wódz jest jeden i ma zastępcę, jest skarbnik który zadba o twój portfel oraz sekretarz który przyjrzy się twojemy zaangażowaniu. Wszelkie dziłania na zewnatrz zatwierdza i koordynuje zarząd.

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.Współpracują z nami

Losowe zdjęcie

Facebook

Husaria przed pałac