Świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiej 79 p.p.