Zdjęcie Szkoły Podoficerskiej 79 pp, prowadzonej na bazie 7 kompanii 79 pp.