Żołnierze 79pp odznaczeni Krzyżem Virtuti Militari w 1939r

Czas najwyższy uzupełniać wiedzę w światowej gazecie - Intrnecie (trochę rymu nie zaszkodzi). Dlatego też dziś postanowiłem napisać o odznaczonych żołnierzach naszego pułku w 1939r, najwyższym odznaczeniem bojowym symbolem męstwa, chwały i dumy polskiego żołnierza  - Oderem Virtuti Militari.

 Trochę historii.........

      Order tym "co męstwem zasłużyli się w Polu" został ustanowiony w czasach wojny w obronie Konstytucji 3 Maja 1791r i odrazu tak został znienawidzony przez zdrajców ojczyny że, 29 sierpnia 1792 roku, w Lubomlu, konfederacja targowicka ogłosiła uniwersał zakazujący noszenia i przyznawania orderu pod groźbą surowych kar, włącznie z utratą rang wojskowych, oraz zażądała jego zwrotu. Król Stanisław August Poniatowski wraz z Radą Nieustającą dla złagodzenia gniewu cesarzowej Rosji Katarzyny II rezolucją z 7 stycznia 1794 roku uchylił uchwałę sejmową. Król zabronił noszenia medali i krzyży Virtuti Militari, nakazując ich zwrot w ciągu miesiąca pod groźbą najsurowszych kar kryminalnych!!!.

 

 

Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej postanowił m.in. że, każdy kawaler orderu (bez względu na klasę i inne pobory otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy) będzie otrzymywał dożywotnio roczną pensję orderową w wysokości 300 zł (w tej wysokości była wypłacana do 1939 roku).
      Ponadto przyznano im przywilej pierwszeństwa przy:

  • przydziale ziemi;
  • przy obejmowaniu posad rządowych,
  • przy przyjmowaniu do zakładów dla inwalidów oraz uzyskiwaniu dla dzieci miejsc stypendialnych w rządowych placówkach oświatowych i zakładach wychowawczych.

     Kawalerowie orderu Virtuti Militari mieli także prawo do honorów ze strony wojskowych równych stopniem, a nie posiadających orderu. Podoficerowie i szeregowi odznaczeni tym Krzyżem mieli prawo awansowania na stopień oficerski, o ile posiadali odpowiednie kwalifikacje. Awansowani na tych warunkach podoficerowie i szeregowi zachowywali wszystkie prawa oficerów służby czynnej. Jednakże byli zobowiązani w ciągu roku po zakończeniu wojny złożyć stosowny egzamin na stopień oficera rezerwy.

Wojna Obronna 1939r.

W uznaniu męstwa na polach wrześniowych bojów 1939r. n/w oficerowie,podoficerowie i szeregowi zostali odznaczeni tym najwyższym odznaczeniem bojowym:

 

Dowódca Armii "WARSZAWA" gen.dyw. Juliusz RÓMMEL  w swym rozkazie z 29.IX 1939 w uznaniu zasług za męstwo nadał następujace odznaczenia:

     1. ppłk dypl.Konstanty ZABOROWSKI - D-ca 79pp Złoty Krzyż orderu Virtuti Militari IV kl.;

     2. mjr Józef BACH - Virtuti Militari V kl.;

       (zmarł 16 IX w wyniku poniesionych ran, spoczywa w kwaterze 1939r na Wojskowych Powązkach)      
   

     3. mjr Kazimierz ZUSKE - Virtuti Militari V kl.;

     4. Alfred RYCERZ - Virtuti Militari V kl.;

     5. kpt. Adam DOMARADZKI - Virtuti Militari V kl.;

     6. kpt. dr. Marian STANISŁAWSKI -Virtuti Militari V kl.;

     7. kpt. Stanisław GRUDZIŃSKI - Virtuti Militari V kl.;

     8. kpt. Stefan DYBKOWSKI - Virtuti Militari V kl.;

     9. kpt.Wacław MAŁECKI - Virtuti Militari V kl.;

    10.kpt. Adam PĘSKI - Virtuti Militari V kl.;

    11. por. Władysław PAJEWSKI - Virtuti Militari V kl.;

    12. ppor. Tadeusz JĘDRZEJAK - Virtuti Militari V kl.;

    13. ppor.Ryszard MĄCZKA - Virtuti Militari V kl.;

    14. ppor. Stanisław KRUPSKI - Virtuti Militari V kl.;

    15. st. sierz. Jan WIDLICKI - Virtuti Militari V kl.;

    16. sierż. Jan OPIEŁKO  - Virtuti Militari V kl.;

    17. sierż. Władysław GOŁĄB - Virtuti Militari V kl.;

 

     Ponadto należy tu dodać że w tym samym rozkazie gen.dyw. RÓMMEL (po raz czwarty) nadał krzyż Walecznych - mjr Antoniemu MICHALEWSKIEMU.

      Dowódca 20 Dywizji  Piechoty w swym rozkazie nr 39 i 40  z dn. 29.IX 1939r wydanym w Warszawie po zakończeniu walk nadał 153 Krzyże Walecznych żołnierzom 79pp.

 

Powyższe dane zostały także dziś zapisane (oczekują na publikację)  w Wikipedii dla potomnych................

 

 

 

 

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.Współpracują z nami

Losowe zdjęcie

Facebook

Husaria przed pałac