Bitwa pod Sarnową Górą 1920r.

  • Print

 

Dla wielu z nas wojna 1920r. jest czymś odległym, mało znanym, nie mającym nic wspólnego z dniem dzisiejszym. Tak jednak nie powinno być.  To właśnie bitwy tej wojny ukształtowały wschodnie granice państwa polskiego po 123 latach niewoli i obroniły bardzo młodąniepodległość. Skutki wojny polsko-bolszewickiej były dalekosiężne , określono ją jako 18 bitwędecydującą o historii świata. Częścią tej bitwy były boje pod Sarnowa Górą i na ziemi ciechanowskiej. Późniejsze takie wydarzenia polityczne takie jak: Pakt Ribentrop-Mołotow, 17 września 1939r, Katyń, wywózki na Syberię , Linia Curzona, nowy kształt polityczny w Europie były właśnie jej wynikiem.Znaczenie bitwy pod Sarnową Górą  podkreślono w całym czynie zbrojnym tej wojny i znalazło odzwierciedlenie na płytach Grobu Nieznanego Żołnierza. To tu przyszły Naczelny Wódz Polskich sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysław Sikorski zatrzymuje północne zgrupowanie armii bolszewickich chcących odciąć Warszawę od Północy.Prześledźmy więc ciąg wydarzeń które zmieniły obraz tej ziemi i pozostawiły na nim piętno do dnia dzisiejszego.

Register to read more...