SRH 79 p. p.

Sztandar 79 pułku piechoty powrócił.....

Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 

       W czasie obrony Warszawy przed kapitulacją grupa oficerów pułku schowała  na  Żeraniu dwie skrzynie ze sztandarem i dokumentacją pułku. Nastał czas okupacji a owi oficerowie znaleźli się w niewoli. W wyniku powstania i działań wojennych spaliły się zabudowania w których sztandar się znajdował . Na tym terenie kwaterowały teżoddziały Armii Czerwonej. Po wojnie, w tajemnicy przed władzami owi oficerowie próbowali szukać sztandaru. Poszukiwania na nic jednak sie zdały a przy okazji zwróciły uwagę Bezpieki na sprawę (w jednym z domów mieszkał funkcjonariusz UB). Uważano że sztandar przepadł. Duża część oficerów i żołnierzy 79pp która po 1945 r. nie wróciła do Polski (niemiała gdzie wracać) pragnęła odtworzyć znak swojego pułku. Pułku który dla władz PRL był bardzo niewygodny gdyż,  był to pułk kresowy - Słonimski. A te tereny to dzisiejsza Białoruś. W 1980 r.  zakończono starania w celu odtworzenia znaku pułku o których czytamy w załączonym poniżej Akcie Erekcyjnym.

 

 

 A oto zdjęcie oryginalnego  podziękowania za wsparie odbudowy sztandaru pułkowego wraz ze zdjęciem sztanadaru z tamtego czasu:

 Uroczystość poięcenia sztandaru miała uroczysty charakter o czym możemy przeczytać w programie uroczystości z dnia 10 sierpnia 1980r.:

W 1980r. nie wiedziano że,  w marcowy dzień 1990 roku koparka wyciągnie z ziemi resztki ziemnego depozytu jakim był sztandar 79pp. Niewiele jednak z niego zostało......

Herby przedstawione na sztandarze to: lewy górny - Słonimia, prawy górny - Ziemi Nowogródzkiej, lewy dolny -św Michał patron Białorusi , prawy dół - Wizerunek matki Boskiej Ostrobramskiej

"Akt Erekcyjny" podpisany jest przez Rodziców Chrzestnych i ks. Antoniego Kapuścińskiego, w kolejności od lewej: pani generałowa M.Brochwicz Lewińska, generał M.J.Słowikowski, Jan Widlicki, Genowefa Widlicka, J.Majewski.

Prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79pp strzelców słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy Marcin DOMINIAK prezentuje wraz z prezesem Instytutu Polskiego i Muzeum im.gen. Sikorskiego w Londynie inż. Krzysztofem BARABARSKIM przekazywany sztandar.

 

Sprowadzony sztandar jest już obiektem muzealnym i jako taki będzie podstawą do opracowania sztandaru dla naszego Stowarzyszenia.

 W tym miejscu pragnę podziekować osobom które pomogły w procesie jego powrotu do Polski:

- p.Mirosławowi Widlickiemu- synowi rodziców chrzestnych sztandaru i żołnierzy 79pp i AK za materiały na temat sztandaru i pomoc w przygotowaniu dokumentacji do Londynu.

- p. Leszkowi Arentowi - Dyrektorowi Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie za przygotowanie dokumentacjii i wolę przyjęcia sztandaru;

- p. Krzysztofowi BARABARSKIEMU - prezesowi Instytutu Polskiego i muzeum im.gen. Sikorskigo w Londynie za wszelką i nieocenioną pomoc w dokonaniu przekazania sztandaru.

- sponsorom poniesionych kosztów powrotu sztandaru do Polski:

p. ELżbiecie LATKO;

p. Rafałowi KILJANOWI;

p. Andrzejowi DADRZYŃSKIEMU.

oraz wszystkim tym którzy bezpośrednio pomagli w całej  tej operacji.

 

 

 

 

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.Współpracują z nami

Losowe zdjęcie

Facebook

Husaria przed pałac